Education against poverty

Innovation och ny teknik skapar fantastiska möjligheter 

 

Hur kan ert företag hjälpa?

Stiftelsen Dispurse är en svensk välgörenhetsorganisation som vill vara en kraft för att motverka fattigdom i världen. Vår målsättning är att vår utbildning skall vara snabbare och billigare än traditionella alternativ. Vår unika utbildningsapp Focus lanserades våren 2017 i några av de mest utsatta delarna av Peru och det initiala målet är att minst 25 000 människor med fokus på kvinnor, i de värst drabbade regionerna ska genomgå Focus utbildningen inom de tre kommande åren. Intresset från andra regioner och länder i Sydamerika växer snabbt snabbt och ert stöd möjliggör att vi kan hjälpa fler utsatta områden att erbjudas utbildningsstöd.   

Våra företagspaket:

 

Bidragsgivare

Ni bidrar med 10 000 kr eller mer till stöd för vårt arbete med att erbjuda människor i utsatta miljöer möjligheten att lära sig skriva, räkna och läsa med hjälp av vår applikation Focus.

Som Bidragsgivare får ni: Exponering med logotype på Dispurse hemsida, nyhetsbrev, diplom samt logotype till marknadsföring. 

Företagssponsor

Som Företagssponsor bidrar ni under 3 år med valfritt 25 000/50 000/75 000/100 000 kr /år till stöd för vårt arbete med att erbjuda människor i utsatta miljöer  möjligheten att lära sig skriva, räkna och läsa med hjälp av vår applikation Focus.

Som Företagssponsor får ni: Regelbundna rapporter, exponering och presentation av ert företag på Dispurse hemsida, nyhetsbrev, diplom samt logotype till marknadsföring. 

Företagspartner

Som Företagspartner bidrar ni med 150 000 kr eller mer till stöd för genomförande och uppföljning av Focusprogrammet i specifik region eller by. Ert bidrag ger människor i utsatta miljöer möjlighet att lära sig att skriva, räkna och läsa genom vår applikation Focus.

Som Företagspartner får ni: Löpande rapporter från projektet och deltagarna, möjlighet att besöka projektet, exponering och presentation av ert företag på Dispurse hemsida, nyhetsbrev, diplom samt logotype till marknadsföring. 

 

Detta är vi

Vi är övertygade om att utbildning är en av de viktigaste pusselbitarna för att individen själv ska få verktyg och kraft att lämna fattigdomen. Att kunna läsa, skriva och räkna är inte bara en mänsklig rättighet, det är även en nyckel till att kunna leva ett självständigt liv och att bli en positiv kraft som kan vara med att påverka och utveckla samhället.

Vårt arbete med att genom utbildning utrota fattigdom sker i symbios med annan samhällsutveckling och i olika nätverk. Vi tror nämligen att människor slutar vara fattiga när de har rimliga nivåer av hälsa, säkerhet, bekvämlighet och livskvalitet och att nyckeln till vägen dit är utbildning.

Dispurse grundades 1994 av entreprenören Gert Johansson och är en politiskt, religiöst och ideologiskt oberoende stiftelse.

Teknisk och pedagogisk innovation

Genom ert bidrag kan vi lära fler människor att läsa, skriva och räkna. Inte på ett traditionellt och ofta resurskrävande sätt med skolor, böcker och lärare utan med hjälp av teknisk och pedagogisk innovation som möjliggör att vi kan hjälpa väldigt många fler att få en grundutbildning. Detta är möjligt tack vare Focus, en unik app och ett läromedel som ger eleverna grundläggande läs-, skriv- och räknekunskaper. Focus har utvecklats under 6 år tillsammans med hjärnforskare, pedagoger och testgrupper bestående av 400 personer i Sydamerika. Focus appen laddas ner på en läsplatta som med en pekpenna blir  deltagarens läro- och anteckningsbok med ljud, bild, film och resultatutveckling. 

Det som gör Focus appen unik i jämförelse med andra utbildningsappar är att Focus lär unga och vuxna att skriva, läsa och räkna från grunden utan stöd av lärare. Det gör att deltagarna kan studera på tider och platser som passar dem. Tillsammans med en lokal handledare som motiverar och stimulerar eleven möjliggörs ett lärande på deltagarens villkor,

Vill du veta mer? 

Vi är naturligtvis tacksamma för allt stöd vi kan få och är öppna för att hitta alternativa samarbetsformer inom ramen för våra värderingar. Hör gärna av dig till oss med  tankar eller frågor kring samarbeten, via mejl kontakt@dispurse.org eller telefon +46 (0) 708-737 850. 

Med vänlig hälsning!

Ann-Britt Johansson
Styrelseordförande och CFO Dispurse

Dispurse följer Svensk insamlingskontrolls krav och regler

Bidrag kan inbetalas på följande Dispurse konton:

BG nr: 900-5992
PG nr: 90 05 99-2
Swish nr: 1239005992

Adoptera en by

Vill ditt företag hjälpa till att bekämpa fattigdom genom utbildning? Genom att adoptera en by ger du flera människor möjligheten att förbättra sina levnadsvillkor. För mer information fyll i följande formulär så återkommer vi!

Vi välkomnar ditt stöd!!

Då hjälper du också människor att läsa, skriva och räkna!

Skicka ett meddelande

Vi svarar inom kort!