Education against poverty

Om Dispurse

Detta är vi

"Att kunna läsa, skriva och räkna är inte bara en mänsklig rättighet, det är även en nyckel till att kunna leva ett självständigt liv".

 

 

Focus

Genom att använda oss av de möjligheter som finns med dagens teknik har vi under flera år utvecklat vårt mest spännande projekt hittills: Focus, vår digitala utbildningsapplikation för människor som saknar grundläggande läs- och skrivfärdighet. Focus är ett läromedel där användaren lär sig läsa, skriva och räkna på en grundläggande nivå.

Ett individanpassat läromedel

Focus är en app som är utvecklad för att användas på surfplattor och smartphones. Utbildningen är unik i sin metod, då den är individanpassad för att kunna användas utan lärarstöd. Systemet läser ständigt av vilken kunskapsnivå deltagaren befinner sig på och anpassar utbildningen därefter. 

Deltagarna använder surfplattor

Focus används främst på surfplattor och fungerar med alla operativsystem. Applikationen kan användas av en person som aldrig har gått i skolan, som ännu inte kan läsa, skriva eller räkna. Deltagaren ska heller inte behöva ha några förkunskaper i att hantera tekniska hjälpmedel.

Surfplattan behöver inte vara uppkopplad till internet för att utbildningen ska kunna användas. Dock behövs internet för att ladda ner uppdateringar av utbildningen. Internet för detta syfte finns vanligtvis att tillgå på ett lokalt center eller på annat sätt. 

Vad har Stiftelsen Dispurse åstadkommit tidigare?

 @dispursefoundation

Tack för att du delar!

Då hjälper du också människor att läsa, skriva och räkna!