Education against poverty

Om Dispurse

Detta är vi

Vi är en stiftelse vars syfte är att bekämpa fattigdom genom utbildning. Vi är politiskt och religiöst oberoende.

Vårt arbete började 1993 tack vare vår grundare Gert Johanssons vision och initiativ.  Han var övertygad om att utbildning är en av de viktigaste pusselbitarna som varje individ kan ha för att ta sig ut ur fattigdom.

Fram till 2011 arbetade vi med utbildning främst genom att bygga skolor och administrera stipendier för flickor i olika delar av världen, men det var under 2012 som vi påbörjade utvecklingen av FOCUS som är ett digitalt verktyg (app) för att lära illitterata  att läsa, skriva och räkna utan någon hjälp av lärare .

På Dispurse är vi  övertygade om att kunna läsa, skriva och räkna inte bara är en mänsklig rättighet utan också nyckeln för att kunna leva ett självständigt liv och vara en positiv kraft som kan delta, påverka och hjälpa till för en hållbar demokratisk samhällsutveckling. .

Vi arbetar med läs och skriv-kunnighet som en plattform vilket gör att individen kan tillgodogöra sig kunskaper om hur man utvecklar sig själv och det samhället man lever i. Vilket innebär som steg två att vi har och kommer att utveckla material för bl.a:

Genom att vi undervisar med digitala verktyg ger vi användarna bas kunskaper för att kunna använda de digitala verktyg som börjar bli en förutsättning för att kunna kommunicera i den nya världen.

Vår målgrupp är unga och låginkomstvuxna, främst kvinnor, i utsatta områden i Latinamerika och vi samarbetar med ideella organisationer, myndigheter och företag för att tillsammans genomföra dessa utbildningsprogram.

Vision och mission

Vision

Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning


Mission

Vi utvecklar innovativa, praktiska och kostnadseffektiva läromedel för vuxna för att ge dem möjlighet att bättre klara sin vardag, förbättra sin ekonomiska situation och ge dem möjligheter till att aktivt vara med och utveckla det samhälle de lever i.


Vi bygger nätverk som engagerar aktörer för byggandet av det fattigdomslösa, hållbara samhället.


Vem vänder vi oss till

Vår målgrupp är unga och vuxna människor i utsatta områden i Latinamerika. Då dessa saknar egna medel att införskaffa våra produkter och tjänster samarbetar vi med ideella organisationer, myndigheter, kooperativ och företag. 

Do you prefer English? Click here!