23 mars 2017

Dispurse lanserar unik app

Dispurse Focus - en unik app och digitalt alfabetiseringsprogram som lär människor utan förkunskaper att skriva, läsa och räkna från grunden utan stöd av lärare eller handledare. 

23 mars 2017 lanserar vi vår app Dispurse Focus efter 6 år av utveckling tillsammans med hjärnforskare, pedagoger och testgrupper bestående av ca 400 personer på plats i Peru, Bolivia, Ecuador och Colombia.

Stiftelsen Dispurse är en svensk hjälporganisation som vill vara en kraft för att motverka fattigdom i världen. Vi är övertygade om att utbildning är en av de viktigaste pusselbitarna för att individen själv ska få verktyg och kraft att lämna fattigdomen. Att kunna läsa, skriva och räkna är inte bara en mänsklig rättighet, det är även en nyckel till att kunna leva ett självständigt liv och att bli en positiv kraft som kan vara med att påverka och utveckla samhället.

Dispurse verkar sedan länge i nordöstra Sydamerika, där analfabetismen är utbredd bland de fattiga delarna av befolkningen, i synnerhet bland kvinnor.

- Det som gör Dispurse Focus appen unik i jämförelse med andra utbildningsappar är att Focus lär unga och vuxna att skriva, läsa och räkna från grunden utan stöd av lärare eller handledare.Testerna har visat på bra resultat och efter genomgången utbildning så har deltagarna uppnått grundläggande kunskaper i att läsa, räkna och skriva motsvarande svensk årskurs 3. Appen har rönt uppmärksamhet bland både politiker och i universitetsvärlden där nu det största universitetet i Peru, La Universidad Catolica, PUCP, inlett en valideringsprocess, säger Ann-Britt Johansson, styrelseordförande Dispurse.

Focus används främst på läsplattor och fungerar med alla operativsystem. Då appen ofta används i områden med begränsad tillgång till wifi, är användaren inte beroende av regelbunden uppkoppling.

- Efter vår framgångsrika testperiod så skruvar vi nu upp tempot väsentligt och vårt initiala mål är att utbilda minst 25 000 kvinnor under de närmsta tre åren, med fokus i Peru genom vårt nystartade bolag som vi startat i Lima för att få till de tillstånd som behövs för att verka i området, fortsätter Ann-Britt.

- Teknikutvecklingen gör att vi nu kan hjälpa väldigt många fler framöver vilket är mycket glädjande. Flaskhalsen kommer snarare bli stora inköpsbehov av läsplattor och logistisk hantering lokalt. Här kommer vi att behöva söka stöd bland både företag och privatpersoner framöver. Glädjande nog har vi också börjat få stöd nu, bl a från Rotary, säger Ann-Britt Johansson.    

Så här fungerar Focus

För mer information

Kontakta: Ann-Britt Johansson, styrelseordf. och CFO, E-mail: ann-britt@dispurse.com   Mobil: 0708-737850 eller Håkan Sträng, styrelseledamot, E-mail: hakan.strang@outlook.com   Mobil: 0708-682621

Dispurse grundades 1994 av entreprenören Gert Johansson och är en politiskt, religiöst och ideologiskt oberoende stiftelse. På www.dispurse.org kan du se en film om appen och också läsa mer om Dispurse.

Vi välkomnar ditt stöd!

Då hjälper du också människor att läsa, skriva och räkna!